Skip to main content

Verzilting in landbouwgronden is een groter wordend probleem. Met name in noordelijke kleischil in Fryslân en Groningen, de Wieringermeerpolder in…

Read more

Kees Bastmeijer, portefeuillehouder Natuur en Recht bij de Waddenacademie, hield op 19 januari zijn afscheidscollege als hoogleraar…

Read more

Eind 2022 heeft Rijkswaterstaat Noord-Nederland de Waddenacademie gevraagd te reflecteren op een Passende Beoordeling (opgesteld in juli 2022) t.b.v.…

Read more

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjen Bosch,…

Read more

Uitgelicht

Understanding the Wadden; A research about the very meaning of the Wadden and the idea to assign rights to its nature

Read more

Ondernemend kuiken wordt later een ondernemende kanoet

Read more

In deze derde editie: Lonneke IJsseldijk over haar onderzoek aan gestrande bruinvissen

Read more

Van de in totaal 310 zetels die op de Waddeneilanden en Waddenkustgemeenten bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 te verdelen waren gingen er…

Read more

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het werk van de Waddenacademie? En het laatste nieuws rechtstreeks in uw mailbox? Schrijf dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Inschrijven

Proefschiften

Meest recente wadden gerelateerde proefschriften

Cover thesis Selin Ersoy
Cover thesis Beatriz Marin Diaz
Thesis Stuart Pearson
Thesis Koen Reef

WadWeten

Maandelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie, economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

De Waddenzee was altijd een kraamkamer voor platvissen. Uit onderzoek door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en…

Read more

In de wadbodem wemelt het op veel plekken van de langspriet-slijkkreeftjes. Deze kleine kreeftachtigen verzamelen vanuit kokertjes in de bodem hun…

Read more

De menukaart van de eidereend in de Wadden is in dertig jaar tijd veranderd. De vogels eten minder mosselen en kokkels en meer scheermessen.…

Read more

De wadpier is een iconische soort voor de Waddenzee. Hij komt ook voor in Zuid-Europa, tot en met de zuidkust van Spanje. Maar voor hoe lang nog?…

Read more

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Het Waddengebied is meer dan natuur alleen. Wat wij nu unieke natuur noemen is het resultaat van een samenspel tussen natuurlijke processen en…

Read more

In Nederland is de vraag of de Waddenzee rechten moet krijgen onder meer aan de orde gesteld in het parlement en een Friese gemeente. De aanpak zou…

Read more

Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Waddenacademie een aanvullend advies over basismonitoring voor vogels…

Read more

Deze factsheet geeft een overzicht van de samenstelling van de raden en colleges van de vijf Waddeneilanden en de negen Waddenkustgemeenten. Duidelijk…

Read more

Portaal Waddenonderzoek

Voor de kennishuishouding van de Wadden heeft de Waddenacademie het Portaal Waddenonderzoek laten ontwikkelen. In dit Portaal wordt het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Waddengebied verzameld en op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Zo is het mogelijk voor onderzoekers, studenten en beleidsmakers om inzicht te krijgen in het onderzoek dat is gepubliceerd over specifieke onderwerpen, wie daar onderzoek naar doet en waar dat onderzoek in grote lijnen over gaat.

Ga naar het Portaal Waddenonderzoek

Kalender

2 februari 2023 in Leeuwarden

Read more
Winters beeld vanaf de Waddenzeedijk

7 februari: Prof. dr. ir. Katja Philippart, marien ecoloog bij het NIOZ, over de biologische/ecologische verwachtingen voor het Waddengebied.

Read more
First results Trilawatt project
Read more